O mnie - dyplomowana położna Magdalena Kuzepska


Położna Gdańsk

 1. Kwalifikacje

  Ukończyłam Medyczne Studium Zawodowe nr 2 w Gdańsku i tam też otrzymałam prawo do posługiwania się tytułem dyplomowanej polożnej. Wykształcenie wyższe uzyskałam na Gdańskiej Akademii Medycznej kończąc kierunek pielęgniarstwo.
  Do pracy z pacjentami w środowisku domowym przygotowałm się kończąc roczny kurs z zakresu Pielęgniarstwa Rodzinnego.
  Uzyskanie Certyfikatu Doradcy Laktacyjnego pozwoliło mi pogłębić wiedzę z tego zakresu.


 2. Doświadczenie
  • Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem oddział Pediatryczno-Alergologiczny
  • NZOZ "Przychodnia Morena" gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
  • NZOZ "Przychodnia Morena" Szkoła Rodzenia

 3. W chwili obecnej
  • własna praktyka pielęgniarsko-położnicza obejmująca opiekę nad kobietą ciężarną, po porodzie i dzieci do 2 miesiąca życia oraz poradnictwo laktacyjne.
  • Gdański Uniwersytet Medyczny - Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdrowiatop

 Deklaracja wyboru położenej »


 Standart opieki okołoporodowej Ministerstwo Zdrowia »


 Waga chłopcy 0-6 miesiąca życia »


 Waga dziewczynki 0-6 miesiąca życia »

bottom